שירות למבוטחי שיניים

מכון הרנטגן "פנורל" עובד בהסדר חיוב ישיר עם חברות ביטוח השיניים (ביטוח אשר נרכש ומשולם לשיניים בנפרד)

חשוב ! יש ליצור קשר עם המכון לבדיקת זכאות והנפקת אישור לחיוב חברות הביטוח לפני הגעה לצילום
בטלפון: 08-6278234.

צרו קשר

TOP