הפנייה לצילום

         * חובה לקבוע תור לכל סוגי הצילומים וזאת על פי הנחיות משרד הבריאות בכפוף למשבר הקורונה.

פרטי המטופל

פרטי צילום מבוקש
לאחר בחירה יהיה ניתן לבחור נשך ורטיקלי או רגיל

צילומים לאורתודונטיה - בתיאום מראש


העדפות ל: CT טומוגרפיה ממוחשבת

אפשרויות קבלת הצילום
על החתום

TOP